อุทยานใต้ทะเลเกาะขาม

........เป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ในความดูแลของกองทัพเรือ บริเวณอำเภอ สัตหีบ โดยในปีหนึ่งจะเปิดให้เที่ยวเพียง 9 เดือน คือตั้งแต่เดือนกันยายน – พฤษภาคม โดยนักท่องเที่ยว สามารถ เดินทางด้วยเรือท้องกระจก ออกจากท่าเรือเขาหมาจอ ใกล้กับ ศาล สมเด็จพระเจ้าตากสิน ไปประมาณ 20 นาที เกาะขามมีลักษณะคล้าย
เกาะ 2 เกาะเชื่อมกันด้วยผืนดิน บนเกาะมีหาดทรายขาว ที่ยังคงสภาพ ธรรมชาติไว้อย่างสม-บูรณ์ มีกิจกรรมให้ทำ 3 อย่าง คือ นั่งเรือ ท้อง กระจกชมปะการัง ดำน้ำตื้นชมปะการังรอบเกาะ และเดินขึ้นไปยัง
จุดชมวิว