ฟาร์มปลาการ์ตูน - more info.

........เรียนรู้ระบบนิเวศของปลาการ์ตูนชีวิตความเป็นอยู่ของปลาการ์ตูน ทั้งในระบบปิดและธรรมชาติได้ สัมผัส ปลาการ์ตูนนับแสนตัวอย่างใกล้ชิด

เหมาะสำหรับเยาวชนและผู้ใหญ่ที่สนใจเรียนรู้เรื่องราวเกี่ยวกับสิ่งมีชิวิตใต้ ทะเล ท่านสามารถเข้ามาติดต่อเข้ามา Percula Farm ทุกวัน
เวลา 9.00 - 15.30 น.