เรือรบจักรีนฤเบศ

........ความเป็นมา ของเรือลำนี้สืบเนื่องมาเมื่อปี พ.ศ 2532 ได้เกิดพายุไต้ฝุ่ยเกย์ ขึ้นในอ่าวไทยจากเหตุการณ์ในครั้งนั้น
ทำให้ประชาชนและชาวประมงที่ประสบเหตุหรือผู้ที่อยู่อาศัย
ใกล้พื้นที่ต้องบาดเจ็บล้มตายเป็นจำนวนมากทั้งในด้านต่างๆอัน
ได้แก่ การคมนาคม การสื่อสาร ต้องถูกตัดขาดลง อย่างสิ้นเชิง กองทัพเรือในฐานะหน่วยกำลังทางทะเล ได้ใช้ความสามารถ
ต่างๆอาทิเช่นกองกำลังทางทะเล และ เครื่องบิน ถึงกระนั้นยัง
ไม่สามารถต้านทานต่อสภาพเลวร้ายทางทะเลในครั้งนั้นได้ และนี่คือแนวคิดใน การจัดหาเรือขนาดใหญ่พร้อมเฮลิคอปเตอร
์หรือ อากาศยานที่มีลักษณะเด่นเพื่อใช้ในการ ช่วยเหลือ และ
ค้นหาผู้ประสบภัยทางทะเลได้ดี อีกทั้งประเทศไทยเราประกาศ
เขตเศรษฐกิจจำเพาะออกไปอีก200ไมล์ทะเลดังนั้นยังมีภารกิจ
อีกอย่างคือปกป้องผลประโยชน์ของชาติทางทะเลอีกทางหนึ่งด้วย

อนุมัติสร้าง คณะรัฐมนตรีได้มีมติเมื่อวันที่ 17 มีนาคม 2535 อนุมัติให้กองทัพเรือว่าจ้างสร้างเรือ บรรทุกเฮลิคอปเตอร์ ลักษณะ
รัฐบาลต่อรัฐบาลจำนวน 1 ลำจากบริษัทบาซาน ประเทศสเปน
วงเงิน ประมาณ 7,100 ล้านบาท และในวันพิธีปล่อยเรือลงน้ำ นั้นนับเป็นมหามงคลต่อกองทัพเรือที่ สมเด็จพระนางเจ้าฯพระบรม
ราชินีนาถ ทรงกรุณาเสด็จเป็นองค์ประธานสมเด็จพระราชินีโซเฟีย
แห่ง ประเทศสเปนทรงเสด็จร่วมในพิธีปล่อยเรือลง น้ำ ที่อู่บาซาน เมืองเฟโรล ในวันที่ 20 มกราคม 2539  

ภารกิจของ ร.ล จักรีนฤเบศร ในยามสงบ อันได้แก่คอยปกป้อง
คุ้มครองผลประโยชน์ของชาติในทะเลได้แก่เส้นทางคมนาคม และทรัพยากรธรรมชาติ ของชาติ และช่วยเหลือผู้ประสบภัย
ในทะเลสามารถค้นหาและเป็นฐานปฎิบัติการณ์ลอยน้ำให้กับ
หน่วยงานต่างๆได้ และยังสามารถเป็นโรงพยาบาล ขนาดใหญ่ ที่คอยช่วยเหลือในกรณีประสบภัยอีกด้วย อีกทั้งสามารถอพยพ
ประชาชนออกจากพื้นที่ด้วย เฮลิคอปเตอร์ประจำเรือและคอย
ควบคุมรักษาสิ่งแวดล้อมในทะเล ส่วนในยามสงคราม เรือจักรี-
นฤเบศร ก็จะมีหน้าที่ควบคุมและบัญชาการกองเรือในทะเล และปราบเรือดำน้ำและสนับสนุนการปฎิบัติการทางทหารอีกด้วย

ลักษณะทั่วไปของเรือ ความยาวตลอดลำ 182.6 เมตรหรือ
ประมาณสนามฟุตบอล 2 สนามต่อกัน กินน้ำลึกที่ระวางขับน้ำ
สูงสุด 6.12 เมตร หรือ สูงเท่าสะพานลอยคนข้าม ระวางขับน้ำ
สูงสุด 11,485.5 เมตริกตันเครื่องยนต์ดีเซล MTU จำนวน 2 เครื่องๆละ 5,516 แรงม้าเครื่องยนต์แก๊สเทอร์ไบน์ 2 เครื่องๆละ 22,117 แรงม้า ความเร็วสูงสุดที่ 48 กิโลเมตรต่อชั่วโมงความเร็ว
เดินทาง 30กิโลเมตรต่อชั่วโมงอากาศยานประจำเรืออัน ได้แก่
เครื่องบิน ขึ้น-ลง แนวดิ่ง แบบ AV-8S ( SEA HARRIER ) จำนวน 9 เครื่อง เฮลิคอปเตอร์แบบ S-70B-7 ( SEA HAWK ) จำนวน 6เครื่อง กำลังพลประจำเรือ 601 นาย