ศูนย์อนุรักษ์พันธุ์เต่าทะเล

........ตั้งอยู่ริมหาดจุกเสม็ด ในเขตหน่วยบัญชาการต่อสู้อากาศ
ยานและรักษาฝั่ง เป็นศูนย์เพาะเลี้ยงและอนุบาลลูกเต่าทะเลที่
ได้จากเกาะคราม และบริเวณเกาะใกล้เคียง โดยนำมาอนุบาลไว้
3-6 เดือน แล้วจึงปล่อยคืนสู่ทะเล ศูนย์อนุรักษ์พันธุ์เต่าทะเล
ประกอบด้วย 3 ส่วนคือ อาคารนิทรรศการ อะควาเรียม และบ่อ
อนุบาลลูกเต่าทะเล เปิดให้เข้าชมทุกวัน ตั้งแต่เวลา 08.00-16.30 น. โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆ