H.T.M.S. Chakri Naruebet
[เรือรบจักรีนฤเบศ]

........ เรือรบจัรีนฤเบศ ความเป็นมา ของเรือลำนี้สืบเนื่องมาเมื่อปี พ.ศ 2532 ได้เกิดพายุไต้ฝุ่ยเกย์ ขึ้นในอ่าวไทยจากเหตุการณ์ในครั้งนั้น ทำให้ประชาชนและชาวประมงที่ประสบเหตุหรือผู้ที่อยู่อาศัย ใกล้พื้นที่ต้องบาดเจ็บล้มตายเป็นจำนวนมากทั้งในด้านต่างๆอัน ได้แก่ การคมนาคม การสื่อสาร ต้องถูกตัดขาดลง อย่างสิ้นเชิง กองทัพเรือในฐานะหน่วยกำลังทางทะเล ได้ใช้ความสามารถ ต่างๆอาทิเช่นกองกำลังทางทะเล และ เครื่องบิน ถึงกระนั้นยัง ไม่สามารถต้านทานต่อสภาพเลวร้ายทางทะเลในครั้งนั้นได้ และนี่คือแนวคิดใน การจัดหาเรือขนาดใหญ่พร้อมเฮลิคอปเตอร ์หรือ อากาศยานที่มีลักษณะเด่นเพื่อใช้ในการ ช่วยเหลือ และ ค้นหาผู้ประสบภัยทางทะเลได้ดี อีกทั้งประเทศไทยเราประกาศ เขตเศรษฐกิจจำเพาะออกไปอีก200ไมล์ทะเลดังนั้นยังมีภารกิจ อีกอย่างคือปกป้องผลประโยชน์ของชาติทางทะเลอีกทางหนึ่งด้วย

อนุมัติสร้าง คณะรัฐมนตรีได้มีมติเมื่อวันที่ 17 มีนาคม 2535 อนุมัติให้กองทัพเรือว่าจ้างสร้างเรือ บรรทุกเฮลิคอปเตอร์ ลักษณะ รัฐบาลต่อรัฐบาลจำนวน 1 ลำจากบริษัทบาซาน ประเทศสเปน วงเงิน ประมาณ 7,100 ล้านบาท และในวันพิธีปล่อยเรือลงน้ำ นั้นนับเป็นมหามงคลต่อกองทัพเรือที่ สมเด็จพระนางเจ้าฯพระบรม ราชินีนาถ ทรงกรุณาเสด็จเป็นองค์ประธานสมเด็จพระราชินีโซเฟีย แห่ง ประเทศสเปนทรงเสด็จร่วมในพิธีปล่อยเรือลง น้ำ ที่อู่บาซาน เมืองเฟโรล ในวันที่ 20 มกราคม 2539


ภารกิจของ ร.ล จักรีนฤเบศร ในยามสงบ อันได้แก่คอยปกป้อง คุ้มครองผลประโยชน์ของชาติในทะเลได้แก่เส้นทางคมนาคม และทรัพยากรธรรมชาติ ของชาติ และช่วยเหลือผู้ประสบภัย ในทะเลสามารถค้นหาและเป็นฐานปฎิบัติการณ์ลอยน้ำให้กับ หน่วยงานต่างๆได้ และยังสามารถเป็นโรงพยาบาล ขนาดใหญ่ ที่คอยช่วยเหลือในกรณีประสบภัยอีกด้วย อีกทั้งสามารถอพยพ ประชาชนออกจากพื้นที่ด้วย เฮลิคอปเตอร์ประจำเรือและคอย ควบคุมรักษาสิ่งแวดล้อมในทะเล ส่วนในยามสงคราม เรือจักรี- นฤเบศร ก็จะมีหน้าที่ควบคุมและบัญชาการกองเรือในทะเล และปราบเรือดำน้ำและสนับสนุนการปฎิบัติการทางทหารอีกด้วย


ลักษณะทั่วไปของเรือ ความยาวตลอดลำ 182.6 เมตรหรือ ประมาณสนามฟุตบอล 2 สนามต่อกัน กินน้ำลึกที่ระวางขับน้ำ สูงสุด 6.12 เมตร หรือ สูงเท่าสะพานลอยคนข้าม ระวางขับน้ำ สูงสุด 11,485.5 เมตริกตันเครื่องยนต์ดีเซล MTU จำนวน 2 เครื่องๆละ 5,516 แรงม้าเครื่องยนต์แก๊สเทอร์ไบน์ 2 เครื่องๆละ 22,117 แรงม้า ความเร็วสูงสุดที่ 48 กิโลเมตรต่อชั่วโมงความเร็ว เดินทาง 30กิโลเมตรต่อชั่วโมงอากาศยานประจำเรืออัน ได้แก่ เครื่องบิน ขึ้น-ลง แนวดิ่ง แบบ AV-8S ( SEA HARRIER ) จำนวน 9 เครื่อง เฮลิคอปเตอร์แบบ S-70B-7 ( SEA HAWK ) จำนวน 6เครื่อง กำลังพลประจำเรือ 601 นายจองห้องพัก | ห้องพัก | กิจกรรม | แกลลอรี่ | แผนที่ | ติดต่อเรา | หน้าแรก